Battal Gazi

Biyografi Güncellenme Tarihi: 20.12.2016 12:13

Battal Gazi Hakkında Kısaca

Adı Soyadı
:
Battal Gazi
Doğum Yeri
:
Malatya
Doğum Yılı
:
680
Ölüm Yeri
:
Eskişehir
Ölüm Yılı
:
740

Battal Gazi Kimdir? Biyografisi

Battal gazi olarak veya Seyyid Battal Gazi olarak da bilinen şahsiyet. 8. Yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Çeşitli inanışlarda veya rivayetlerde kahraman olarak adlandırıldığı bilinmektedir. Malatya Serdar’ı Hüseyin Gazi babası, Saide Sultan annesidir. Annesi Türk asıllı bir ailenin kızıdır. Battal Gazi veya Seyyid Battal Gazi Malatya’da dünyaya gözlerini açmıştır. O zaman ki doğduğu ev şu an bile devlet eliyle yıkıntı haliyle Malatya’da korunmaktadır. Malatya’daki bu ev uzun yıllar halka hayır için dağıtılan hayrat yeri olarak da kullanılmıştır. Evliya Çelebinin eşsiz eseri alan seyahatnamesinde bahsedilen kişi Battal Gazidir. Battal Gazi kimdir dediklerinde o Seyyid Battal Gazi’dir.

Seyyid Battal Gazi hakkında bilgiler pek net bilgiler değildir. Hakkında fazlaca rivayet edilen hikâyelerde ismi sıkça geçse de pek tutarlığı yoktur. Çünkü bu bilgiler kendisi ile bile çelişmektedir. Battal Gazi hakkında ulaşılan bilgiler sadece mesnevi tarza yazılmış, birbirlerini destekleyen hem de çelişen bilgiler içermektedir. Fakat destanlarda ve mesnevilerde geçen bilgiler ışığı kadar bile olsa halkın hafızasına yer etmiştir. Hakkında bir de destanı bulunan Battal Gazi Emeviler zamanında Emevi askeri birlikleri ile İstanbul’u kuşattığı yazılmaktadır. İstanbul’u kuşatmasındaki maksat peygamber efendimizin hadisine nail olma cümlesidir. ‘İstanbul’u alan komutan ne güzel komutan onu alan asker ne güzel askerdir.’ Hadisi tüm Müslüman camiasının gönülleri ferahlatacak şekilde olduğu gibi Battal Gazi’de bundan geri kalmamıştır.

İstanbul’u kuşatma hem denizden hem karadan yapılmış. Fakat Battal Gazi ve askerleri bu kuşatma sonucunda başarıya ulaşamamıştır. Battal Gazi Destanında kuşatma esnasında Battal’ın düşmanı Arap komutanına oyun oynayarak kuşatma başladığında İstanbul’a gelerek imparatorluğunu ilan eden Leon’dur. Bu kuşatma İslam ordularının 2. İstanbul kuşatmasıdır. Kuşatma tarihi 717- 718 tarihinde yapılmış olup Bizans kaynakları da bunu doğrulayıcı tarihler vererek Battal Gazi’nin yaşamı hakkında az çok bize doğru bilgiler vermektedir. Destanda geçen Leon 3. Leo İsauryalı olma olasılığı oldukça fazladır. Seyyid Battal Gazi’nin İstanbul’u sırasında 20’li yaşlarda olduğu söylenmektedir. Seyyid Battal Gazi’nin doğum yılı olarak 690-695 yıllarında olduğu düşünülmektedir.

Battal Gazi’nin 740 yılında Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi yakınında aldığı bir yara sonucu kan kaybından şehit olduğu söylenmektedir. Bu savaş 740 yılındaki Afyon Savaşıdır.  Battal Gazi İslam peygamberi Hz. Muhammed’in torunudur. Fakat Emevi devletinin askeri komutanı değildir. Fakat orduda görev almıştır. Hz. Muhammed’in emanet ettiği bir emanet 200 yıl sonra Seyyid Battal Gazi’ye teslim edilmiştir. Battal Gazi Aleviler için önemli bir şahsiyettir. Battal Gazi’nin torunları Amasya Merzifon’da, Malatya civar yerlerinde, Amasya Merzifon’da yaşadığı bilinmektedir. Kendisi o zaman kilise olan Ayasofya kilisesine giren, o zaman düşman komutanı Leo’na korku salan, onu korkutan bir seyyiddir. Halen Seyyid Battal Gazinin soyundan gelen insanlar Manisa, Eskişehir, Tokat dolaylarında yaşamaktadır.

Battal Gazi Destanı'nı Konu Edinmiş Eserler

  • Battal Gazi
  • Battal Gazi'nin Oğlu
  • Battal Gazi'nin Torunu
  • Battal Gazi Destanı

Kimdir?

(Kim olduğunu bir de sizden öğrenelim.)

Benzer Biyografi Yazıları

Battal Gazi yer aldığı , ile ilgili tüm biyografilere ulaşın.